Garantija

Visiem B-Lite vieglsvara krūšu implantiem ir spēkā ražotāja garantija pret pārplīšanu visa mūža garumā. Tādā gadījumā pārplīsušais implants tiek nomainīts pret veselu (kompensēti tiek tikai pārplīsušie implanti, izdevumi par operācijām netiek kompensēti).

Turklāt B-Lite Baltics OÜ  piedāvā 10 gadu papildu garantiju pret kapsulas kontraktūru.

   • Nomainīsim iekapsulējušos implantu pret līdzīgu bezmaksas implantu.

Garantija ir spēkā sekojošos nosacījumos/ gadījumos:

   • Pacientam ir radusies kapsulas kontraktūra pēc Beikera (Baker) skalas III vai IV pakāpē.
   • Implantu ielicis kvalificēts ķirurgs Latvijas Republikā.
   • Ir veikti vajadzīgie izmeklējumi (mamogrāfija vai izmeklējums ar ultraskaņu).
   • Kapsulas kontraktūru ir diagnosticējis operējošais ķirurgs un tas ir rakstiski dokumentēts.
   • Operējošais ķirurgs implantu ir iegādājies uzņēmumā B-Lite Baltics OÜ.

Garantija nav spēkā sekojošos gadījumos:

   • Pacients nav apmierināts ar krūšu estētisko rezultātu.
   • Krunciņu rašanās vai krūšu noslīdēšanas gadījumā.
   • Implantam pārplīstot saistībā ar kapsulotomiju vai citām ķirurģiskām procedūrām.
   • Ja implants ir apgriezies.