Painon vertailu

Paino on pitkään säilyvän kauniin ulkomuodon, voinnin ja esteettisten tulosten kannalta merkittävin tekijä implanteissa. Kun käytetään B-Liten implantteja, voidaan painoa merkittävästi vähentää ja samalla vähenee todennäköisyys, että implanttien käyttäjälle tulee ongelmia mm.:

  • rintakudoksen surkastumisena
  • ihon surkastumisena ja venytysarpina
  • rintojen kiihtyneenä alas vajoamisena
  • nännin ja nännipihan siirtymisenä
  • rintapoimun vahingoittumisena
  • rinnan muodonmuutoksina
  • rintoihin syntyvinä kuoppina
  • implanttien rajaviivojen näkyvyytenä rintakudoksen läpi
  • kipuina selässä, hartioissa tai kaulassa

Hooke's Law